Възможност за романтични взаимоотношения на хора с хемофилия

Възможности за романтични взаимоотношения на хора с хемофилия

Възможности за романтични взаимоотношения на хора с хемофилия

Хората често си мислят, че за Димитър е много по-трудно да намери своята половинка в живота заради това, че е с хемофилия. Всъщност Митко доказва, че това съвсем не е така, неговият живот не се различава от този на хората, които нямат това хронично заболяване.

 

 

Животът отвъд хемофилията е възможен.

 

 

NP-18064; 09/2021