Terms of Use

Условия за ползване

Условия за ползване

Този уебсайт е разработен от Swedish Orphan Biovitrum с клон в България, ЕИК 200942776, със седалище и адрес на управление: бул. “Ген. Едуард И. Тотлебен”, №30-32, ет. 2, район Красно село, гр. София, България (наричан по- долу „SOBI“). SOBI предоставя този уебсайт, включително информацията и материалите, достъпни на този сайт, за които вие, потребителят, сте дали съгласие, за тези “Условия за ползване”. Достъпвайки или използвайки този уебсайт, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели настоящите "Условия за ползване".

Отказ от отговорност


Информацията и материалите на този уебсайт са предоставени само за обща информация. Всяка медицинска информация е единствено с информационна цел и не може да замести съвет, даден от лекар или други медицински специалисти. Въпреки че SOBI полага разумни усилия, за да гарантира, че информацията и материалите на този уебсайт са точни, пълни и актуални, той не представя никакви становища или гаранции (изрични или косвени) по отношение на точността, пълнотата или ценността на информацията. Вие потвърждавате и се съгласявате, че поемате пълна отговорност за използването на този уебсайт. Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, SOBI изрично се отказва от всякаква отговорност по отношение на всякакви преки, косвени, случайни, последващи или други специални щети, загуби или вреди, произтичащи от използването, невъзможността за използване или разчитането на някоя от тези информации или материали. Sobi може да прави промени в информацията и материалите, включени в този уебсайт, по всяко време, без предизвестие.

Хипервръзки


Този уебсайт може да съдържа връзки към други независими интернет сайтове, поддържани от трети страни, над които SOBI не упражнява контрол. Всякакви връзки се предоставят единствено като услуга на нашите посетители и SOBI не носи отговорност за съдържанието на такива уебсайтове на трети страни. Свързването и посещенията в други уебсайтове чрез уебсайта на SOBI е изцяло на ваша отговорност.

Авторско право


Цялото съдържание на този уебсайт (включително, без ограничение, текст, снимки и графики) е защитено с авторски права и е изключителна собственост на SOBI или неговите лицензодатели. Информацията и материалите могат да бъдат достъпни, копирани и изтеглени само за ваша нетърговска употреба. Всяка друга употреба, включително, но не само възпроизвеждането, промяната, разпространението, прехвърлянето или продажбата, лицензиране или публикуване на всяка информация или материали от този уебсайт, изцяло или частично, е изрично забранена.

Търговски марки


Всички търговски марки, логотипи и обекти на оформление на уебсайта са регистрирани или нерегистрирани търговски марки и изключителната собственост на SOBI, неговите лицензодатели или други трети страни. Забранено е използването, изтеглянето, копирането или разпространението на всякакви търговски марки, логотипове и обекти на оформление под каквато и да е форма, без предварително писмено разрешение на собственика.

Бисквитки

Този уебсайт използва бисквитки, за да даде възможност на SOBI да събира информация за използването на уебсайта от страна на потребителя с цел да подобри нашите уебсайтове и да предложи на посетителите си по-персонализирано потребителско изживяване. Бисквитките са малки сегменти от информация, съхранявани в паметта на браузъра на потребителя. SOBI не използва бисквитки за други цели освен тези, описани в раздела "Използване на бисквитки". Прочетете повече за "Използване на бисквитки" на този уебсайт тук.

Контакти

Потребителите могат да се свържат със SOBI чрез следния телефон или електронна поща:

телефон: +359 2 437 4997;

e-mail: mail.bg@sobi.com

Промени в условията за ползване

Тези “Условия за ползване” са достъпни и могат да бъдат намерени по всяко време на: https://liberatelife.bg/usloviya-za-polzvane. Всички промени в “Условията за ползване” се публикуват най-малко 1 месец преди датата на влизане в сила. Потребителите ще бъдат надлежно уведомени за такива промени.