kid looking out

В медиите

Тук може да откриете интервюта и медийни публикации относно хемофилията и съвременните възможности за живот с това заболяване.

Д-р Атанас Банчев: Хемофилията се превърна от смъртна присъда в  състояние с минимални ограничения

Интервю с д-р Атанас Банчев, който е специализирал по въпросите на кръвосъсирването в Института по експериментална хематология и трансфузионна медицина в Бон, Германия – най-големия Хемофилен център в Европа, където провежда част от изследванията по докторската си теза.

д-р Атанас Банчев
проф. Лисичков

Родените през последните години деца с хемофилия имат коренно различна прогноза в сравнение с по-възрастните пациенти. Попаднали още в началото под грижите на компетентите специалисти и започнали ранна профилактика, особено с новите рекомбинантни препарат  имат възможност да израстнат като напълно здрави индивиди без каквито и да е увреждания, спортувайки различни видове спорт и да се реализират както професионално така и в социалната сфера.

 

 

NP-13166; 11/2020 

В медиите

Тук може да откриете интервюта и медийни публикации относно хемофилията и съвременните възможности за живот с това заболяване.

Д-р Атанас Банчев: Хемофилията се превърна от смъртна присъда в  състояние с минимални ограничения

Интервю с д-р Атанас Банчев, който е специализирал по въпросите на кръвосъсирването в Института по експериментална хематология и трансфузионна медицина в Бон, Германия – най-големия Хемофилен център в Европа, където провежда част от изследванията по докторската си теза.

д-р Атанас Банчев
проф. Лисичков

Родените през последните години деца с хемофилия имат коренно различна прогноза в сравнение с по-възрастните пациенти. Попаднали още в началото под грижите на компетентите специалисти и започнали ранна профилактика, особено с новите рекомбинантни препарат  имат възможност да израстнат като напълно здрави индивиди без каквито и да е увреждания, спортувайки различни видове спорт и да се реализират както професионално така и в социалната сфера.

 

 

NP-13166; 11/2020