kid looking out

В медиите

В медиите

Тук може да откриете интервюта и медийни публикации относно хемофилията и съвременните възможности за живот с това заболяване.

Да споделям или не? Това е въпросът пред хората страдащи от хемофилия

 

Да споделям или не? Това е въпросът пред хората страдащи от хемофилия

 

Според проведено проучване над половината българи с хемофилия споделят всичко свързано със заболяването си с техния партньор

Проведеното проучване открои любопитни тенденции за хората с хемофилия

хемофилия
florio haemo

 

Мобилно приложение улеснява хората с хемофилия и техните близки

Личният опит с florio HAEMO разказан от първо лице

 

Улесни ежедневието си с един клик

С приложението florio HAEMO можеш бързо и лесно 
да проследиш профилактичното си лечение

florio haemo
живот отвъд хемофилията

Мобилно приложение на български език свързва хората с хемофилия и техните лекари

Здравословният начин на живот повече от всякога е във фокуса на съвременния човек, който е свързан с технологиите и разчита на тях в различни житейски ситуации. Телефоните отдавна не служат единствено за разговори и снимки, а високите интернет скорости правят възможни технологични достижения като телемедицината.

Приносът на съвременните технологии в живота на хората с хронични заболявания

Развитието на технологиите има огромен принос и за напредъка на медицината. Много болести, които в миналото са били смъртоносни, днес вече са лечими. Един от примерите за това е лечението на болестта хемофилия.

florio haemo
д-р Атанас Банчев

Д-р Атанас Банчев: Хемофилията се превърна от смъртна присъда в  състояние с минимални ограничения

Интервю с д-р Атанас Банчев, който е специализирал по въпросите на кръвосъсирването в Института по експериментална хематология и трансфузионна медицина в Бон, Германия – най-големия Хемофилен център в Европа, където провежда част от изследванията по докторската си теза.

Dimitar

Димитър е един от хората, живеещи с хемофилия. Обяснява съвсем спокойно, че това е рядко заболяване, при което кръвта не се съсирва правилно. Среща се много по-често при мъжете, отколкото при жените.

prof. Lisichkov

Родените през последните години деца с хемофилия имат коренно различна прогноза в сравнение с по-възрастните пациенти. Попаднали още в началото под грижите на компетентите специалисти и започнали ранна профилактика, особено с новите рекомбинантни препарат  имат възможност да израстнат като напълно здрави индивиди без каквито и да е увреждания, спортувайки различни видове спорт и да се реализират както професионално така и в социалната сфера.

 

 

NP-13166; 11/2021