Възможности за лечение

Възможности за лечение

Възможности за лечение

Ако живеете с хемофилия, вие се нуждаете от лечение. Но що се отнася до заболяването, няма единен подход, който да съответства на всички. Видът лечение, от което се нуждаете, зависи от много неща, като тежестта на състоянието ви, на колко сте години, вашите уникални лични нужди и не на последно място - какво искате от живота! Крайната цел е да се намали честотата и тежестта на епизодите на кървене и да се предотвратят краткосрочните и дългосрочните усложнения от кръвоизливите, като увреждане на ставите и болка. Персонализираното лечение ви осигурява защита, съобразена с вас, вашите мечти и амбиции и как избирате да живеете живота си.

Въпреки че управлението и лечението на хемофилията е процес, изискващ от пациентите, от членовете на семейството им или от тези, които се грижат за тях, ангажименти през целия им живот, добрата новина е, че изследванията и разработките са изминали дълъг път. Това означава, че вие и други хора, живеещи с хемофилия, можете да имате по-здравословен живот с повече възможности, отколкото се е смятало за възможно в миналото.

Възможности за лечение

Защо имам нужда от лечение?

Какво е терапия със заместване на фактора?

Какви са опциите ми за лечение?

Запомнете - вие отговаряте

 

Независимо дали се нуждаете от редовно лечение на хемофилията чрез профилактика, за да предотвратите появата на кървене, или лечение по времето, когато получите кръвоизлив (наречено „терапия при нужда“)1, вашето лечение и как да се възползвате максимално от своите възможности в крайна сметка зависи от вас.

За да направите най-добрия избор, е важно да разберете добре различните си възможности за лечение.

Разбиране на Вашето лечение

Промяна на лечението

Извлечете максималното
от посещението при Вашия лекар

Искате ли да научите
още за хемофилията?

Литература

1. Guidelines for the Management of Hemophilia General Care and Management of Hemophilia 1.6 Prophylactic factor replacement therapy). World Federation of Hemophilia. http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1494.pdf. Last updated April 2013. Accessed June 2019 

 

 

NP-10763; 04/2021