young adults beside car

Видео

Тук ще откриете видеа с полезна информация и съвети улесняващи живота на хората с хемофилия.

 

Уебинар „Съвременни тенденции в комплексния подход на лечението на хемофилия и мястото на рекомбинантните фактори с удължено действие в терапията.“

Участници: Проф. Добрин Константинов, д-р. Атанас Банчев и Витктор Паскалев, председател на УС на Българската Асоциация по Хемофилия

 

Упражнения за хора с хемофилия - загряване

 

Упражнения за хора с хемофилия - Укрепване на мускулите

 

Упражнения за хора с хемофилия - Разтягане

 

 

NP-12535

Видео

Тук ще откриете видеа с полезна информация и съвети улесняващи живота на хората с хемофилия.

 

Уебинар „Съвременни тенденции в комплексния подход на лечението на хемофилия и мястото на рекомбинантните фактори с удължено действие в терапията.“

Участници: Проф. Добрин Константинов, д-р. Атанас Банчев и Витктор Паскалев, председател на УС на Българската Асоциация по Хемофилия

 

Упражнения за хора с хемофилия - загряване

 

Упражнения за хора с хемофилия - Укрепване на мускулите

 

Упражнения за хора с хемофилия - Разтягане

 

 

NP-12535