Privacy Policy

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политиката за поверителност обяснява каква лична информация може да се събира и обработва, свързана с вас, като посещавате този уебсайт, и как ние използваме тази информация. Тя включва описание на вашите права за поверителност на данните. Моля, прочетете внимателно настоящата “Политика за поверителност” и не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси. Използвайки този уебсайт, вие потвърждавате, че можем да използваме всяка лична информация, която сте дали по начина, посочен по-долу:

Лични данни - Можем да събираме информация за вашите лични данни, което означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице, като имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси и снимки, само когато доброволно са предоставени от вас при регистрация или друга доброволно предоставена ни информация. Ние не събираме информация, която може да се отнася до вашето здраве. Ето защо, ако доброволно представите каквато и да е информация, моля, уверете се, че не е свързана с вашето здраве.

Администратор на данни - Swedish Orphan Biovitrum Клон България, единен идентификационен номер 200942776, със седалище и адрес на управление: бул. “Ген. Тотлебен” № 30-32, ет. 2, район Красно село, София 1606, България, имейл адрес: cee-dataprivacy@sobi.com, ще събира и обработва вашата информация като администратор на базата данни.

Правно основание за обработка - Ние обработваме вашата лична информация, когато сте дали съгласието си. Ако съгласието засяга дете под 16-годишна възраст (или по- малка възраст, съгласно законите на мястото, където живеете), съгласието трябва да бъде дадено от от упражняващия родителски права родител или от настойника на детето. Също така обработваме лична информация, когато това е необходимо за целите на законните интереси за поддържането и подобряването на нашите уебсайтове.

Предоставяне на лични данни - Вие можете да посетите нашия уебсайт, без да се регистрирате или предоставяте лична информация. Лична информация можете да ни предоставите чрез формулярите за контакт или чрез страницата за регистрация. Ако се регистрирате или предоставите лична информация, например за да получавате актуална информация по електронна поща или за участие в конкурс, ние ще събираме личната информация, която сте предоставили, като вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, снимки и др., когато ни е предоставена доброволно. Ще бъде ясно посочено дали и кога искаме позволение за такава информация от вас.

Как ще използваме вашите лични данни - Като ни предоставяте вашите лични данни, вие се съгласявате, че когато това е разрешено от местния закон, можем да използваме информацията:

  • да отговаряме на ваши въпроси или искания за информация и да комуникираме с вас относно уебсайта
  • да ви предоставим информация, която сте поискали
  • да подобряваме нивото на обслужване
  • да спазваме местните закони
  • за наши административни цели и за осигуряване на качеството цели
  • чрез използването на бисквитки, за да разберем как посетителите се ангажират и навигират в нашия уебсайт, да адаптираме и подобряваме нашите уебсайтове и да предложим на посетителите си по-персонализирано потребителско изживяване чрез предоставяне на съдържание и функционалност. За повече информация как използваме бисквитки за тази цел, какви са бисквитките и как можете да ги премахнете от вашето устройство, моля, прочетете на нашата страница "Използване на бисквитки"
  • за други цели, които могат да бъдат подробно описани на уебсайта или мобилното приложение, или уговорени по друг начин между нас

 
Директен маркетинг - - Няма да използваме вашата лична информация за маркетингови дейности освен ако не сте дали изрично съгласие да получавате маркетингови съобщения от нас.

Оповестяване - Използваме услугите на трети страни, които извършват услуги за или заедно със SOBI и обработват личните данни съгласно нашите инструкции по отношение на този уебсайт, за целите на проучване, обработка на информация или поддържане на нашите уебсайтове, съдържание или програми. SOBI носи отговорност за всяко обработване от такива трети страни и е задължен да гарантира, че личните ви данни са защитени. Вашата лична информация няма да бъде разкрита на други трети страни, освен ако изрично не сте дали съгласието си за такова оповестяване.

Трансфери извън ЕИП - Този уебсайт е собственост и се управлява от SOBI в Швеция, но предоставената от вас информация може да бъде достъпна или предадена на нашите филиали, оператори или доставчици в други страни, включително страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Нивото на правна защита на личните данни не е едно и също във всички страни и може да не осигурява същото ниво на защита като законите за защита на данните в ЕИП или в държавата, в която живеете. В случай на такова прехвърляне SOBI ще предприеме разумни усилия и мерки за сигурност, за да запази информацията ви защитена, като SOBI се задължава да гарантира, че прехвърлянето се извършва в съответствие с настоящата “Политика за поверителност” и приложимите закони. Можете да се свържете с нас на cee- dataprivacy@sobi.com, ако имате въпроси относно методите, които използваме за защита на всякакви лични данни, предавани извън ЕИП.

Сигурност на личните данни - Ние предприемаме разумни стъпки, за да защитим вашите лични данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промени или унищожаване, като използваме предпазни мерки за сигурност, които осигуряват стандартна защита в индустрията. Въпреки това не може да се гарантира, че предаването на данни по интернет е напълно сигурно. В резултат, доколкото е разрешено от приложимото законодателство, ние не даваме гаранция, изрична или подразбираща се, по отношение на сигурността или целостта на всяка лична информация.

Съхраняване и унищожаване на лични данни - Ние ще запазим вашата информация само за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата “Политика за поверителност”, или за периода, за който сте дали съгласие, освен ако законът не изисква по-дълъг период на съхранение.

Информация относно вашите права - По всяко време вие ще имате право да получите достъп до личната ви информация, да я коригирате, заличите или прехвърлите на други организации по ваше желание. Също така имате право да възразите или да ограничите някои данни и където сте дали вашето съгласие да обработим личните ви данни, да го оттеглите по всяко време. Ако оттеглите съгласието си, ние ще спрем всяка бъдеща употреба на ваши лични данни (ако обаче сте дали съгласието си за използване на личните ви данни в публикации, например образователни материали, личните данни могат да продължат да присъстват за известно време в публикации, които вече са в обръщение).

Ако имате въпроси, искания или оплаквания относно това как обработваме вашите лични данни, просто ни пишете, използвайки имейл адреса: cee- dataprivacy@sobi.com.

Ако имате коментари или оплаквания относно начина на обработка на личните ви данни, имате право да се свържете с надзорния орган в България - Комисията за защита на личните данни, на адрес: бул. “Цветан Лазаров” № 2, София 1592, България и да подадете информация, или в страната, в която живеете, за да подадете жалба.

Контакти – Контакти - Ние приветстваме всякакви въпроси, искания, коментари и оплаквания, които може да имате по отношение на настоящата “Политика за поверителност”. Моля, не се колебайте да се свържете с нас на имейл: cee-dataprivacy@sobi.com.