Вашият екип за грижа при хемофилия

Вашият екип за грижа при хемофилия

Вашият екип за грижа при хемофилия

Вашият екип за грижи при хемофилия

Екипът за грижи при хемофилия се състои от различни видове здравни специалисти, които предлагат специфични умения и опит. Заедно те подкрепят различните нужди на хората с хемофилия, за да ви осигурят най-добрата грижа.

Разбирането на ролите на тези експерти ще ви помогне да знаете най-добрия източник за отговори и съвети относно вашето здраве или лечение. Помнете, че може да не е необходимо да посещавате всички тези здравни специалисти, но вашият лекар – специалист по хемофилия може да ви насочи към съответния специалист, ако е необходимо.

Вашият екип за грижи при хемофилия

Вашият екип за грижи при хемофилия

 

Хематолог:

Лекар, специализиран в диагностицирането, лечението и управлението на състояния на кървене, като хемофилия. Като част от здравния екип, лекарят - специалист по хемофилия (хематолог) ще създаде персонализиран план за лечение, ще предпише лечение и ще разгледа и обсъди резултатите от изследванията. Те ще ви насочат към други специалисти, ако е необходимо.

 

Медицински сестри по хемофилия:

Медицинските сестри по хемофилия са здравните специалисти, с които да се свържете относно повечето казуси. Те подпомагат хората с хемофилия в управлението на тяхното лечение, като например обучение за самостоятелно прилагане на инфузия.1 По време на срещите медицинска сестра може да помогне при извършване на физически прегледи и кръвни изследвания, ако са необходими.

 

Физиотерапевт:

Здравен специалист, който изследва ставите и мускулите, за да измери колко добре се движат. Физиотерапевтите използват и преподават техники, които могат да помогнат за управление на ставни и мускулни проблеми.2,3 За хората с хемофилия, физиотерапията може да помогне за възстановяване на движението и функцията на ставите и да намали риска от контузия в бъдеще.2,3

 

Психолог:

Здравен специалист, който може да помогне на хората с хемофилия да се справят с емоционалните предизвикателства, пред които са изправени. Психолозите са обучени да подкрепят емоционално хората за техните притеснения и да помагат за подобряване на психичното им благосъстояние.4

 

Ортопед:

Лекар, специализиран в диагностиката, профилактиката и лечението на проблеми с костите, ставите, мускулите и сухожилията. Ортопедите лекуват хора с хемофилия, които имат тежки ставни проблеми и се нуждаят от операция.5

 

Генетичен консултант:

Здравен специалист, който обучава индивиди, партньори и семейства относно вероятността от предаване на генетично заболяване (като хемофилия) на техните деца. Генетичните консултанти могат да отговорят на въпроси относно семейното планиране и могат също така да препоръчат генетични тестове по време на бременност.6

 

В допълнение към изброените по-горе, може да има и други здравни специалисти, ангажирани с вашата грижа, в зависимост от вашия местен център (като специалист по хронична болка, зъболекар или ерготерапевт).

 

Литература: 1. The Haemophilia Society. What to expect from your treatment centre. Available at: www.haemophilia.org.uk/bleeding-disorders/treatment-centres/expectations-treatment-centre (accessed August 2020). 2. Haemophilia Foundation Australia. Glossary. Available at: www.haemophilia.org.au/hfa/media/documents/haemophilia%20folder%20-%20newly%20diagnosed/newly-diagnosed-chapter-8.pdf (accessed August 2020). 3. NHS. Physiotherapy. Available at: www.nhs.uk/conditions/physiotherapy (accessed August 2020). 4. Haemophilia Wales. What is a psychologist doing in the haemophilia centre? Available at: www.haemophiliawales.org/psychology-haemophilia (accessed August 2020). 5. Rizzo AR, et al. Orthopaedic procedures in haemophilia. Clin Cases Miner Bone Metab. 2017;14(2):197–199. 6. World Federation of Hemophilia. Genetic counselling for haemophilia – revised edition 2015. Available at: www1.wfh.org/publications/files/pdf-1160.pdf (accessed August 2020). 7. World Federation of Hemophilia. Guidelines for the management of hemophilia – 2nd edition 2012. Available at: www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf (accessed August 2020).

 

Изтеглете „Моят глас, моята грижа“, за да разберете как да извлечете максимума от разговорите с вашия здравен екип.

 

 

NP-17648; 08/2021