Intro - living with haemophilia

Да живееш с хемофилия

Хемофилията засяга всeки по различен начин. Независимо дали сте човек с хемофилия, настойник, партньор или родител на човек с хемофилия, ще се сблъскате с различни предизвикателства, които се развиват през целия живот.

Поставянето на граници, приспособяването, научаването да се грижите за себе си, намирането на баланс и правенето на компромиси са само част от обичайните проблеми, свързани с живота с хемофилия или с любим човек с хемофилия. "Освободете живота" е свързано със създаване на реалност, в която можете да участвате в спортове всеки ден, когато искате - не само в дните на лечение - както и да участвате без страх в същите дейности като вашите приятели в училище. Става въпрос за оспорване на установената практика и разбиране на това кое наистина е възможно да правите във вашия момент от живота. Става въпрос за откриването на тези възможности и максималното им използване.

В крайна сметка "Овободете живота" е за оспорване на статуквото и достигане до това, което сега е много възможно и постижимо: да живеете живота си пълноценно.

Da zhiveesh s haemophilia

Родител съм на дете с хемофилия

Аз съм млад човек с хемофилия

 

 

 

Аз съм възрастен с хемофилия

Living with haemophilia

Кликнете тук, за да прочетете още за многото възможности за живот отвъд хемофилията.

Тъй като всички са изправени пред различни обстоятелства, подходите за лечение трябва да отговарят на индивидуалните нужди на болния. Ето защо е важно преди всичко да говорите с вашия екип за лечение на хемофилия, тъй като те познават вашето състояние и обстоятелства. Този екип е вашият най- добър източник на информация и съвети.

Ако все още не сте член, можете също да помислите за връзка с местната пациентска организация, която може да ви осигури подкрепа, съвети и повече информация. Хората там са посветени на подобряване на живота на хората с хемофилия и могат да ви информират за най-новите разработки. Те също могат да ви помогнат да придобиете по-добро разбиране на вашите права. 

Ръководството от вашия екип по хемофилия и подкрепата от вашата пациентска организация ще ви помогнат да планирате своето собствено бъдеще.

 

 

NP-10761

Да живееш с хемофилия

Хемофилията засяга всeки по различен начин. Независимо дали сте човек с хемофилия, настойник, партньор или родител на човек с хемофилия, ще се сблъскате с различни предизвикателства, които се развиват през целия живот.

Поставянето на граници, приспособяването, научаването да се грижите за себе си, намирането на баланс и правенето на компромиси са само част от обичайните проблеми, свързани с живота с хемофилия или с любим човек с хемофилия. "Освободете живота" е свързано със създаване на реалност, в която можете да участвате в спортове всеки ден, когато искате - не само в дните на лечение - както и да участвате без страх в същите дейности като вашите приятели в училище. Става въпрос за оспорване на установената практика и разбиране на това кое наистина е възможно да правите във вашия момент от живота. Става въпрос за откриването на тези възможности и максималното им използване.

В крайна сметка "Овободете живота" е за оспорване на статуквото и достигане до това, което сега е много възможно и постижимо: да живеете живота си пълноценно.

Da zhiveesh s haemophilia

Родител съм на дете с хемофилия

Аз съм млад човек с хемофилия

 

 

 

Аз съм възрастен с хемофилия

Living with haemophilia

Кликнете тук, за да прочетете още за многото възможности за живот отвъд хемофилията.

Тъй като всички са изправени пред различни обстоятелства, подходите за лечение трябва да отговарят на индивидуалните нужди на болния. Ето защо е важно преди всичко да говорите с вашия екип за лечение на хемофилия, тъй като те познават вашето състояние и обстоятелства. Този екип е вашият най- добър източник на информация и съвети.

Ако все още не сте член, можете също да помислите за връзка с местната пациентска организация, която може да ви осигури подкрепа, съвети и повече информация. Хората там са посветени на подобряване на живота на хората с хемофилия и могат да ви информират за най-новите разработки. Те също могат да ви помогнат да придобиете по-добро разбиране на вашите права. 

Ръководството от вашия екип по хемофилия и подкрепата от вашата пациентска организация ще ви помогнат да планирате своето собствено бъдеще.

 

 

NP-10761