Живот отвъд хемофилията

Мобилно приложение на български език свързва хората с хемофилия и техните лекари

Мобилно приложение на български език свързва хората с хемофилия и техните лекари

 

Здравето е основна ценност. Здравословният начин на живот повече от всякога е във фокуса на съвременния човек, който е свързан с технологиите и разчита на тях в различни житейски ситуации. Телефоните отдавна не служат единствено за разговори и снимки, а високите интернет скорости правят възможни технологични достижения като телемедицината.

Именно за съвременните технологии в помощ на пациентите с хемофилия говори по време на онлайн среща д-р Денка Стоянова, детски хематолог в Експертен център за хемофилия и други редки доброкачествени хематологични заболявания, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София.

Хемофилията е генетично хронично заболяване, при което кръвта не се съсирва правилно. Докато в миналото хората с хемофилия са били обречени на тежка инвалидизация, иновативните терапии днес им предоставят един непостижим преди това начин на живот, със значително по-малки ставни увреждания и нормална продължителност на живота.

Уебинарът „Съвременни технологии в помощ на пациентите с хемофилия“ бе организиран в рамките на кампанията “Освободете живота” на Sobi, посветена на трансформиране живота на хората с редки заболявания, начин на подкрепа и осъзнаване, че могат да водят свободен живот благодарение на съвременните методи на лечение.

“Благодарение на съвременните начини на лечение се наблюдава скок в подобряване качеството на живот на пациентите с хемофилия”, сподели своите наблюдения д-р Стоянова. „Новите терапии са базирани на иновативни медикаменти, с гъвкави дозови режими при профилактика, персонализиран подход и грижи, и не на последно място - дигитални приложения в помощ на пациента и на лекуващия го екип.“

Специално внимание д-р Стоянова отдели на новите платформи, които осигуряват много добра връзка между пациент и лекар и са възможност за достоверна информация как протича заболяването на всеки пациент. Д-р Стоянова обясни предимствата на новото мобилно приложение florio HAEMO, предназначено за хората на профилактично лечение. Като единствено подобно приложение за хората с хемофилия у нас, изцяло на български език, то им дава възможността да проследяват инжекциите, кървенето, болката, дейностите и ориентировъчно ниво на плазмения фактор в реално време.

Платформата florio позволява и на пациентите, и на лекарите да споделят информация: пациентът - за лечението и състоянието си, а лекарят - да осъществи по-добър контрол на лечението, както и преценка доколко пациентът се придържа към предписаната терапия. Това пести време и е модерен подход за съвременно, бързо и адекватно лечение.

Цялата информация, представена в лекцията на д-р Денка Стоянова, е налична в секция Видео.

 

 

NP-17253; 06/2021